+ جمله های خواندنی

• آن روز که همه چیز با هم ازدواج کردند «تنبلى» و «ناتوانى» به هم آمیخته و از آن دو فرزنى به نام «فقر و تنگدستى» متولد شد!
• چهار چیز است که اگر یکى از آنها در خانه اى وارد شود، ویران مى گردد و برکت خدا آن را آباد نمى کند:
• خیانت، دزدى، شرابخورى، و عمل منافى عفت!
• انسان با ایمان همواره از دو چیز نگران است از گناهان گذشته خود که نمى داند خدا با او چه رفتار مى کند، و از عمر باقیمانده که نمى داند خود چه خواهد کرد!

• هیچ گریانى را ندیدم که همچون قلم به زیبایى تبسم کند.


• عجب دارم از آنها که به غذاى جسم خود مى اندیشند; امّا به غذاى روح خود نمى اندیشند، خوراک ناراحت کننده از شکم دور مى دارند; امّا قلب خود را با مطالب هلاکت زا آکنده مى کنند.


• اصلاح وضع زندگى و معاشرت با پیمانه اى انجام مى شود که دو سوّم آن هوشیارى است و یک سوّم آن بى اعتنایى و تغافل!

• آگاه باشید: دانشى که در آن اندیشه نیست سودى ندارد!
• آگاه باشید: تلاوت قرآن که در آن تدبّر نباشد نفعى ندارد!
• آگاه باشید: عبادتى که در آن تفکّر نیست بى اثر است!

• فرزندم! خدا دل هاى آدمیان را با نور دانش زنده مى کند، آن سان که زمین هاى مرده را با باران هاى پر برکت آسمان!

• هیچ کس بر دیگران بزرگى نمى فروشد مگر به خاطر حقارتى که در درون وجود خود احساس مى کند!
• سه چیز است که حجاب ها را پاره مى کند و به پیشگاه عظمت خدا مى رسد:
• صداى گردش قلم هاى دانشمندان به هنگام نوشتن!
• و صداى قدم هاى مجاهدان در میدان جهاد!
• و صداى چرخ نخ ریسى زنان پاکدامن


• پیغمبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) مى فرماید:
• إنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَةٌ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَنْ تَبْرُدَ أَبَداً


• شهادت امام حسین(علیه السلام) در دل هاى افراد با ایمان آتش و حرارتى ایجاد مى کند که هرگز خاموش نخواهد شد.


• تنها به زیادى نماز و روزه و حج و نیکى به دیگران و شب زنده دارى بعضى نگاه نکنید (اگر چه اینها در مورد خود مهم است) بلکه نگاه به «راستگویى» و «امانت» آنها کنید!


• خشم و غضب شعله سوزان آتشى است از ناحیه شیطان که در درون دل آدمى افروخته مى شود.

• پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: بدترین کسب ها کسبى است که آمیخته با رباخوارى باشد.
• امام صادق(علیه السلام) فرمود: هنگامى که خداوند بخواهد ملتى را هلاک کند رباخوارى در میان آنها آشکار مى گردد.• به هرکس مى خواهى نیکى کن تا امیر او شوى!
• از هرکس مى خواهى بى نیاز شو تا همانند او شوى!
• و به هرکس مى خواهى محتاج شو تا اسیر او گردى!• کارهاى نیک خود را به خاطر خودنمایى و نشان دادن به مردمى که نه زندگى به دست آنهاست و نه مرگ و نه قدرت دارند مشکلى را براى تو بگشایند، انجام مده!


• شخص حسود پیش از آن که به محسود زیان برساند به خودش ضرر مى رساند.

• کسى که آب و زمین در اختیار داشته باشد و با این حال فقیر و نیازمند گردد از رحمت خدا بدور باد!

• بدترین دوستان تو آنها هستند که با تو مداهنه و چرب زبانى مى کنند و عیوب تو را مى پوشانند.


• خداوند به تمام پیامبران دستور داد که مردم جهان را به راستگویى و اداى امانت دعوت کنند.